Co innego niż zarządzanie ludźmi może zapewnić efektywne działanie w biznesie? Odpowiedź Frederica Laloux brzmi: samozarządzanie. Dzieło Frederica Laloux „Pracować […]


Dziś, kiedy tak zwana „rewolucja współpracy” na nowo kształtuje rynek i modele biznesowe, firmy innowacyjne, które nie boją się̨ rewolucyjnych rozwiązań, […]


Czy istnieje strategia inwestycyjna, która generuje zarówno zysk społeczny lub środowiskowy, a równocześnie jest opłacalna finansowo? Strategia, która zakłada inwestowanie […]


Stałemu, trwającemu od kilkuset lat na całym świecie gwałtownemu rozwojowi przemysłu, towarzyszy stale rosnące zapotrzebowanie na energię. Długofalowe konsekwencje tego […]


Żyjemy w niepewnych czasach zmiennej koniunktury. Większość rozwiązań inwestycyjnych zależna jest od rynków finansowych czy polityki. Czy istnieje zatem takie […]


Ciągły rozwój przemysłu oznacza wzrost ilości urządzeń elektrycznych i elektronicznych w naszych domach. Równocześnie od jakiegoś czasu notuje się wzrost […]


„Prowadząc biznes, zarządzamy ludźmi. Nasze podejście może mieć efekt motywujący lub demobilizujący. W moim przekonaniu zarządzanie powinno rozpoczynać się od […]


Wyobraźmy sobie organizację idealną. Bez hierarchii, bez kierowników, bez systemów motywacyjnych. Organizację, w której struktura i procesy wspierają jej ewolucję, […]