Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało „Słowo” i […]


Ustawienia Systemowe to metoda terapeutyczna stworzona przez Berta Hellingera. Od blisko 40 lat wykorzystywane są w psychoterapii, coachingu i biznesie. […]


Życie bez ograniczeń. Niezależność. Realizacja siebie. Możliwość dokonywania dowolnych wyborów. Podejmowania dowolnych decyzji. Czy może być coś ważniejszego niż wolność? […]


„Zrozumiałem, że można inaczej żyć. Zrozumiałem, że kiedy choć na chwilę uwolnię swoje ciało od myślenia, jestem innym człowiekiem. Zmieniłem […]