Discover Your Potential – Robert Zagożdżon

Discover Your Potential – Robert Zagożdżon

Opis
Opinie (0)

Opis

Another workshop „Discover your potential” in the spring!

„The path to success is to deepen awareness! Our happiness depends on the energy that surrounds us and what we produce ourselves. Do you want to live life to the fullest and make the most of your potential? These workshops are for you! The revolution in itself is the starting point for a general transformation in the approach to life. One Energy combines internal energy with business energy. When you realize that the whole of your life is connected by one energy – motivation to act and self-confidence will appear alone.
Thanks to ONE ENERGY, hundreds of people undergo transformation every month. We adhere to the principle that a revolution in itself is the only right revolution, and responsibility is not to let go and consciously manage our own lives. One Energy is a connection between the material world and the spiritual world – it connects the energy of business with internal energy. Do you want to learn how to discover energy in yourself to conquer the market? Come to the workshop and meet a man who thanks to her was successful – leader, businessman, coach, mentor of training awareness and mindfulness in life and business – Robert Zagożdżon! ”

SEE THE SECRETS OF SUCCESS ONE OF THE MOST EFFECTIVE BUSINESS PEOPLE IN POLAND ROBERT ZAGOŻDŻON AND DISCOVER YOUR POTENTIAL

At our workshop you will learn how:
• discover your values ​​to be able to effectively define and achieve your goals
• be total, follow your potential and use it to the maximum
• make a revolution in yourself
• be „here and now” – mindfulness training
• bond business energy with internal energy
• focus on solutions, not problems
• add energy to life and make you live your passion
• live in harmony with yourself and your goals to become a leader in business as well as in your personal life

What will you gain if you decide to do a workshop?
• You will receive training tailored to your needs
• You will learn solutions to specific problems you are struggling with
• You will learn how to use the acquired knowledge in your life

THE END WITH WORKSHOPS WITH REPEATABLE SCHEMES – TRAINING TIME FOR YOUR INDIVIDUAL NEEDS!

The workshops will be held in the spring of 2018.

Write to us if you want to join: info@1energy.org

 

Centrum Medytacyjne One Energy
Maryno 11
26-630 Jedlnia Letnisko
————————–————————–———————–

Kolejne warsztaty „Odkryj swój potencjał” już na wiosnę!

„Drogą do sukcesu jest pogłębianie świadomości! Nasze szczęście zależy od energii jaka nas otacza i jaką wytwarzamy sami. Chcesz żyć pełnią życia i maksymalnie wykorzystywać swój potencjał? Te warsztaty są dla Ciebie! Rewolucja w samym sobie jest punktem wyjścia do ogólnej transformacji w podejściu do życia. One Energy spaja energię wewnętrzną z energią biznesu. Kiedy uświadomisz sobie, że całość Twojego życia spaja jedna energia – motywacja do działania i pewność siebie pojawią się same.
Dzięki ONE ENERGY transformację każdego miesiąca przechodzą setki ludzi. Wyznajemy zasadę, że rewolucja w samym sobie to jedyna właściwa rewolucja, a odpowiedzialność to nie odpuszczać sobie i świadomie zarządzać własnym życiem. One Energy to jedna energia. To połączenie świata materialnego ze światem duchowym – spaja energię biznesu z energią wewnętrzną. Chcesz dowiedzieć się jak odkryć w sobie energię, by zawojować rynek? Przyjdź na warsztaty i poznaj człowieka, który dzięki niej odniósł sukces – lider, biznesmen, coach, mentor treningu świadomości i uważności w życiu i biznesie – Robert Zagożdżon!”

POZNAJ SEKRETY SUKCESU JEDNEGO Z NAJBARDZIEJ WPŁYWOWYCH LUDZI BIZNESU W POLSCE ROBERTA ZAGOŻDŻONA i ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ

Na naszych warsztatach dowiesz się jak:
• odkryć swoje wartości, aby móc skutecznie definiować i realizować swoje cele
• być totalnym, iść za swoim potencjałem i wykorzystać go maksymalnie
• dokonać rewolucji w samym sobie
• być „tu i teraz” – trening mindfulness
• spajać energię biznesu z energią wewnętrzną
• skupiać się na rozwiązaniach, a nie problemach
• dodać energii życiu i sprawić, aby żyć swoją pasją
• żyć w zgodzie ze sobą i swoimi celami, aby zostać liderem zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym

Co zyskasz, jeśli zdecydujesz się na warsztaty?
• Odbędziesz szkolenie przystosowane indywidualnie do Twoich potrzeb
• Poznasz rozwiązania konkretnych problemów, z którymi się borykasz
• Dowiesz się, jak wykorzystać uzyskaną wiedzę w swoim życiu

KONIEC Z WARSZTATAMI PROWADZONYMI WEDŁUG POWTARZALNYCH SCHEMATÓW – CZAS NA TRENING ODPOWIADAJĄCY TWOIM INDYWIDUALNYM POTRZEBOM!

Warsztaty odbędą się na wiosnę 2018 roku.

Napisz do nas, jeśli chcesz dołączyć: info@1energy.org


________________________________________
MIEJSCE
Centrum Medytacyjne One Energy
Maryno 11
26-630 Jedlnia Letnisko
————————–————————–—————

Google+
Google+
http://1energy.org/sklep/discover-your-potential-robert-zagozdzon/
YouTube
YouTube

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Discover Your Potential – Robert Zagożdżon”

Enjoy this blog? Please spread the word :)