X

CZYM JEST ODPOWIEDZIALNOŚĆ

„Bóg, los, przeznaczenie – wszystko to należy do tej samej kategorii: zrzucania swojej odpowiedzialności na coś, co nie istnieje (…) Bóg, los, przeznaczenie – to fikcyjne słowa, brednie, nic więcej. Porzuć je całkowicie, ponieważ porzucenie ich uczyni z Ciebie jednostkę w pełni odpowiedzialną za swoje działania. Dopóki nie weźmiesz odpowiedzialności za siebie, nigdy nie staniesz się silny, nigdy nie staniesz się niezależny, nigdy nie posmakujesz wolności. Możesz być wolny, ale ceną jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności.”

 Osho

Dojrzałość, racjonalność, rozsądek, rzetelność, rozwaga, sumienność, wiarygodność, solidność – to wszystko synonimy słowa „odpowiedzialność”. Co to jednak oznacza w praktyce?

W dzisiejszych czasach znaczenie słowa „odpowiedzialność” zostało mocno wykrzywione. Najczęściej bowiem jest ono rozumiane jako „rób to, czego od Ciebie oczekuję; rób to, co ci każę”. Tymczasem pierwszym podstawowym warunkiem zaistnienia odpowiedzialności jest autonomia i przestrzeń na dokonywanie wyborów. Odpowiedzialnym można być mając różne możliwości i świadomie z nich wybierać. Większość ludzi natomiast po prostu wykonuje polecenia, i nie ma to żadnego związku w pojęciem odpowiedzialności.

Rzadko obieramy taktykę uświadomienia sobie błędu i eliminacji jego przyczyn. Odpowiedzialność wiąże się z braniem spraw we własne ręce, rezygnacją z pretensji i narzekania.

Gdyby każdy z nas był szczery i odpowiedzialny, zbiorowe normy moralności i etyki nie były by potrzebne. Nikt nie wyrządziłby szkody ani komuś drugiemu, ani sobie. Wbrew naszym przekonaniom i życzeniom, tylko niewielka część przyczyn porażki naszego działania uwarunkowana jest przez okoliczności zewnętrzne, czyli niezależne od nas.

Większość z nich tworzymy sami, tkwią one wewnątrz nas. Mamy jednak silną skłonność do usprawiedliwiania porażek złą wolą innych ludzi lub tak zwanymi przyczynami obiektywnymi. Rzadko obieramy taktykę uświadomienia sobie błędu i eliminacji jego przyczyn. Odpowiedzialność wiąże się z braniem spraw we własne ręce, rezygnacją z pretensji i narzekania. Wymaga powstrzymywania swoich automatycznych reakcji i pytania „jaki mam wybór, co mogę zrobić, żeby było lepiej?” Niestety strach przed oceną sprawia, że te pytania nie są zadawane. Trzeba odwagi do popełniania pomyłek, zmian zdania, ujawniania swej zwyczajności i niedoskonałości. Do okazywania emocji, wahania się, podejmowania ryzyka. A to się kłóci z perfekcjonizmem. Ale również z życiem pełnią życia. 

Niestety świat pełen jest praw i oczekiwań, odpowiedzialności w stosunku do nowych reguł i kar za jej brak. Tak pojęta odpowiedzialność staje się podstawą do egzekwowania oczekiwań, narzędziem kontroli i kary ze strony społeczeństwa. A powinna być wolnością. 

#KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 × 5 =

Zaangażuj sie
#INTENCJA NA TEN MIESIĄC #One Energy TV #NEWSLETTER #NIE PRZEGAP #POPULARNE