X

Czym jest Poszukiwanie Wizji?

One Energy objęło swoim patronatem wyjątkowe wydarzenie – pierwszy prowadzony przez Marka Kukułkę Vision Quest.

Jeśli zastanawiacie się czym jest to wydarzenie, śpieszymy z wyjaśnieniem.

Poszukiwanie Wizji to forma inicjacji duchowej, pochodząca z tradycji Indian Ameryki Północnej. Poszukiwanie jest rytuałem przejścia do wewnętrznej dorosłości. To szansa dla Poszukującego, by zjednoczył się ze swoim duchowym potencjałem, aby zrozumiał magię i sens swojej obecności w świecie.

Czemu służy?

Służy przede wszystkim samouzdrowieniu i odnalezieniu własnej Ścieżki dla dobra własnego i całej swojej społeczności. Jest to także wstępna inicjacja do bardziej zaawansowanej formy modlitwy – Tańca Słońca.

Jak przebiega?

Decydując się na wyjście na Poszukiwanie Wizji, rezygnujesz z jedzenia, picia i snu na okres czterech dni i nocy. Cały czas inicjacji spędzasz w ciszy i bezruchu, trwając w miejscu odosobnienia pod otwartym niebem – sam na sam ze sobą i ze Wszechświatem.

W Twojej intencji płonie nieprzerwanie Ogień Życia, doglądany przez grupę Pomocników, którzy za Ciebie jedzą, piją i modlą się we wspólnym Kręgu Wsparcia pod przewodnictwem Wichasha Wakan (Medicine Man).

 

KONTEKST INICJACJI

Rdzenni Indianie Ameryki Północnej wierzą, że każdy człowiek rodzi się na Ziemi ze specjalną misją i talentami, których rozwijanie i użycie w ramach swojej społeczności nadaje sens i kierunek jego życiu. Realizacja własnego przeznaczenia w oparciu o kontakt ze światem duchowym jest kluczem do szczęśliwego życia w harmonii ze sobą, z innymi ludźmi i całością Stworzenia. Odnalezieniu własnej ścieżki i jej pozafizycznych wymiarów mają pomóc określone praktyki w ramach życia codziennego oraz specjalne inicjacje i ceremonie.

Poszukiwanie Wizji jest jedną z podstawowych inicjacji na drodze kształtowania się duchowej tożsamości w tradycji Indian. Bazuje na założeniu, że każdy człowiek stoi w centrum własnego wszechświata, który jest nierozdzielny ze Wszechświatem. Więc jeśli ktoś jest zagubiony sam w sobie, to nie może się również odnaleźć w społeczeństwie ani uszanować w sobie i swoich relacjach świadomości współistnienia wszystkiego ze wszystkim. Poszukiwanie Wizji służy też temu, by skontaktować się bezpośrednio z Naturą, doświadczyć w sobie jej elementów i obdarzyć ją należytym szacunkiem i odniesieniem, które wpłynie na życie przyszłych pokoleń ludzkości.

Poszukiwanie jest jedną z kluczowych inicjacji na Kole Uzdrawiającej Mocy (Medicine Wheel). Cztery dni odnoszą się do czterech Świętych Kierunków ziemskiej obecności, z których każdy reprezentuje inne jakości i etapy, przez które wszyscy nieustannie, nieuniknienie i cyklicznie przechodzimy w życiu.

Poszukiwanie Wizji było praktykowane w różnych plemionach w różnych formach, które również ewoluowały na przestrzeni wieków. Sam termin „Vision Quest” został właściwie wybrany przez antropologów w XIX wieku jako ogólne określenie na tego rodzaju praktyki.

W tradycji plemienia Lakota Poszukiwanie Wizji nazywa się Hanbleceya (lub Hanbleceyapi), co dosłownie oznacza płakanie za wizją (hanble = wizja/sen; ceya = płacz). Powtarza się je czterokrotnie, aby symbolicznie przejść przez cztery Święte Kierunki na Kole Medycyny.

W większości tradycji na Poszukiwania Wizji wychodzili głównie chłopcy w wieku dojrzewania, prowadzeni przez plemienną starszyznę mężczyzn. Młode kobiety wysyłano z kolei na tzw. Uzdrawiające Poszukiwania – comiesięczne odosobnienia w czasie menstruacji. Jednakże na mocy gwałtownych przemian w całości ludzkiej świadomości, kobiety dopuszczono do wielu ceremonii, które niegdyś były wyłącznie udziałem mężczyzn. Od kilkudziesięciu lat kobiety wychodzą także na Poszukiwania Wizji oraz uczestniczą w Tańcach Słońca.

Na Poszukiwania wychodzili także wodzowie, uzdrowiciele czy inni członkowie społeczności, którzy stali przed ważnym wyborem życiowym lub potrzebowali odosobnienia dla uzyskania wglądu w jakąś konkretną, ważną sytuację.

FORMUŁA INICJACJI

Każda ceremonia zaczyna się w momencie podjęcia decyzji o wzięciu w niej udziału i wymaga pewnych przygotowań.

Aby wyjść na Poszukiwanie Wizji trzeba przygotować swoje modlitwy w postaci 405 zawiniątek z tytoniem, połączonych jedną, nieprzerwaną nicią, która symbolizuje linię życia Poszukującego i jego ofiarowania dla bytów czterech Świętych Kierunków (żółty na Wschód, czerwony na Południe, czarny na Zachód i biały na Północ). Będzie także wyznaczać fizyczne granice świętej przestrzeni odosobnienia.

Wyjście na Poszukiwanie Wizji zaczyna się o poranku wspólnym Szałasem Potu (Inipi) w intencji powodzenia inicjacji, w którym Poszukujący po raz ostatni mogą napić się wody i zamienić słowo ze współuczestnikami. Inipi jest symboliczną przestrzenią śmierci (w tym wypadku dla świata fizycznego) i ponownych narodzin (w pozafizycznych wymiarach). Wychodząc z Szałasu, wchodzą w przestrzeń swojej inicjacji i zostają wyprowadzeni do miejsca odosobnienia, w którym spędzą cztery dni i noce. Od tego momentu nie wolno im już pić, jeść, rozmawiać ani nawiązywać kontaktu z innymi osobami. Mogą mieć ze sobą tylko kilka niezbędnych przedmiotów – coś do ubrania i przykrycia oraz fajkę, by móc ofiarowywać dym w trakcie trwania inicjacji. Czwartego dnia są sprowadzani do Inipi, przez które wracają do świata fizycznego ze swoją nową tożsamością, wzbogaconą o wszystko, czego doświadczyli i wszelkie decyzje, które w tym czasie podjęli.

Pomimo fizycznego odosobnienia, Poszukujący nie są sami. Przez cały okres trwania inicjacji są objęci ochroną i przewodnictwem Prowadzącego Medicine Man’a, który trwa w modlitwie za powodzenie ich Poszukiwania. Towarzyszą mu Pomocnicy, którzy zdecydują się poświęcić swój czas i energię w ramach wsparcia dla swoich przyjaciół, którzy podejmują się wyjścia na Poszukiwanie. Najlepiej, jeżeli każdy Poszukujący zaprosi swojego Pomocnika. Nie jest to jednak warunek – Poszukujący, którzy są sami będą wspierani przez energię całej grupy.

Bycie Pomocnikiem na Poszukiwaniu Wizji także jest swoistą inicjacją. Służąc swoim czasem i energią, uczymy się praw wymiany i wdzięczności. Uczymy się uruchamiać przepływ od siebie do świata – Aho Mitakuye Oyasin, Wszystko Jest Jednością.

PRZEBIEG I SENS INICJACJI

Długi, radykalny post oraz towarzyszące mu modlitwy pomagają nawiązać kontakt z innymi wymiarami rzeczywistości. Poszukujący/a ma szansę wejść w niecodzienne stany świadomości i nawiązać kontakt ze światem duchowym, w którym może odnaleźć potrzebne informacje.

Należy jednak pamiętać, że świat duchowy to nie jest festiwal kolorów i uścisków, tylko Przestrzeń Poza Czasem, gdzie duch (dusza) człowieka spotyka się z innymi duchami. Mogą to być duchy zwierząt, roślin, przodków albo inne wszelkiego rodzaju wibracje – zazwyczaj nie te, które chcemy spotkać, tylko te, które mogą nam coś pokazać.

Nie należy przy tym niczego oczekiwać, bo „wizja” nie zawsze odnosi się do czegoś, co można zobaczyć. Poza tym każdy człowiek stoi w centrum własnego wszechświata i tylko on może tak naprawdę wychwycić i zrozumieć informacje, które są do niego skierowane.

Najważniejsza jest Intencja. Chodzi o to, by mieć w sercu klarowność odnośnie tego, po co tak naprawdę wychodzimy na Poszukiwanie. W świecie duchowym nie pojawiają się bowiem klarowne odpowiedzi na niejasno postawione pytania. 

Tego rodzaju inicjacja bynajmniej nie jest zdarzeniem rozrywkowym. To bardzo żmudny i poważny proces, w którym nie ma żadnych gwarancji. Wymaga od Poszukującego olbrzymiej determinacji, aby wytrwał w poście i odosobnieniu oraz postawy pełnej szacunku i zaufania, aby otworzył/a się na to, co ma nadejść (lub nie).

Więcej informacji o prowadzonym przez Marka Kukułkę Poszukiwaniu Wizji (8-12 sierpnia) znajdziesz tutaj: Sklep  

 

#KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

szesnaście + 5 =

Zaangażuj sie
#INTENCJA NA TEN MIESIĄC #One Energy TV #NEWSLETTER #NIE PRZEGAP #POPULARNE