X


  [recaptcha]

  Wezwanie wierzycieli One Energy Spółka Akcyjna w likwidacji w trybie art. 465 KSH do zgłoszenia wierzytelności - ogłoszenie pierwsze.

  Likwidator spółki One Energy Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie (ul. Bukowińska 24a lok. 114, 02-703 Warszawa), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000707414, zawiadamia, że dnia 1 grudnia 2020 r. powzięto uchwałę Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji.

  W związku z powyższym wzywa się po raz pierwszy wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

  Likwidator
  Jan Łuszpianko  Administratorem danych osobowych jest One Energy S.A., ul. Bukowińska 24a lok. 114, 02-703 Warszawa, tel. 690 544 069, info@1energy.org. Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.