X

MĄDRE INWESTYCJE – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Stałemu, trwającemu od kilkuset lat na całym świecie gwałtownemu rozwojowi przemysłu, towarzyszy stale rosnące zapotrzebowanie na energię. Długofalowe konsekwencje tego stanu rzeczy w skali globalnej oznaczają stopniowe wyczerpywanie się zasobów naturalnych, z których najczęściej tę energię się pozyskuje: ropy naftowej, węgla, gazu ziemnego czy uranu. Wykorzystywanie tych źródeł energii oznacza dodatkowo degradację i  regularne zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Kwestia dalszego pozyskiwania energii należy do największych wyzwań ekonomicznych i ekologicznych ostatnich lat dla całego świata. 

W poszukiwaniu nowych rozwiązań pojawiły się nowe opcje: istnieje możliwość modyfikacji konwencjonalnych metod pozyskiwania energii albo wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii.

Od początku XXI wieku notuje się stały wzrost inwestycji w Odnawialne Źródła Energii – rosnące zapotrzebowanie na energię i zapewnienie bezpieczeństwa jej dostaw są głównymi motorami rozwoju czystej, przyjaznej środowisku energii. Jest to naturalna kolej rzeczy, której konsekwencją jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia. Celem finalnym jest maksymalizacja udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze energetycznej na całym świecie.

Czym są Odnawialne Źródła Energii? W ustawie Prawo energetyczne Odnawialne Źródła Energii zdefiniowano jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych. Zasoby Odnawialnych Źródeł Energii odnawiają się w krótkim czasie, zatem ich używanie nie wiąże się ze stałym deficytem. Są też przyjazne środowisku naturalnemu.

Od początku XXI wieku notuje się stały wzrost inwestycji w Odnawialne Źródła Energii – rosnące zapotrzebowanie na energię i zapewnienie bezpieczeństwa jej dostaw są głównymi motorami rozwoju czystej, przyjaznej środowisku energii. Jest to naturalna kolej rzeczy, której konsekwencją jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia. Celem finalnym jest maksymalizacja udziału odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze energetycznej na całym świecie. W chwili obecnej szczególny nacisk na rozwój energetyki odnawialnej kładą państwa członkowskie Unii Europejskiej. Planuje się zwiększenie udziału całkowitego zużycia energii z Odnawialnych Źródeł Energii do poziomu 20% w ciągu najbliższych kilku lat.

#KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

12 − 10 =

Zaangażuj sie
#INTENCJA NA TEN MIESIĄC #One Energy TV #NEWSLETTER #NIE PRZEGAP #POPULARNE