X

TERAPIA CZASU cz. II – „Związki”

TERAPIA CZASU cz. II – „Związki”

Cykliczne warsztaty otwarte.

Prowadzenie: Marek Kukułka

 

Wejście w bliski związek z drugą osobą można porównać do narodzin i śmierci.
Jest to wejście w Nieznane.
W coś, czego nie da się ani przewidzieć ani zaplanować.
Gdzie nie można polegać na swoim przeszłym doświadczeniu ani wiedzy.
Gdzie każda próba ukształtowania zmiany okazuje się komplikacją.
Na związek nie da się wpłynąć życzeniowo.
Związek jest i dzieje się przez się.
Jedyne, z czym w nim jesteśmy, to nasz duchowy potencjał.
I tak naprawdę tylko tak możemy w nim Żyć – (z) samym sobą. Całym sobą.

Warsztaty Terapii Czasu skierowane są zarówno do osób, które chciałyby pogłębić własną praktykę terapeutyczną, jak i tych, które szukają inspiracji na osobistej drodze rozwoju.

Każdy kolejny warsztat stanowi osobny, integralny blok tematyczny, który dotyczy wybranego aspektu Terapii Czasu. Układają się one jednak w cykl, oscylujący wokół wspólnego centrum – Obserwacji, która jest podstawowym narzędziem tego paradygmatu.

PRAKTYCZNE INFORMACJE:

Termin: 9-10 czerwca (sobota-niedziela) w g. 10:00-17:00 (przerwa obiadowa 13:30-15:00)

Miejsce: Warszawa, ul. Dostępna 24 (Bemowo)

Koszt warsztatu: 350 PLN

Cena promocyjna dla spoleczności One Energy: 10% rabatu – 315zł

Aby skorzystać z rabatu koniecznie dodaj w tytule przelewu hasło „One Energy”

 

Dane do przelewu:

Wpłaty na konto:
Marek Kukułka
Millennium Bank
PL97 1160 2202 0000 0001 3962 4932
Tytuł: Terapia czasu_9 czerwca_One Energy
Zgłoszenie wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres: jacek@1energy.org

Informacje i zapisy: jacek@1energy.org, 690 602 108

O METODZIE
Terapia Czasu stanowi bezpośrednią i praktyczną drogę samopoznania, prowadzącą ku temu, by w świadomy sposób zintegrować swój duchowy potencjał z realiami życia codziennego.

Jej twórcą jest Manuel Schoch (1946-2008) – szwajcarski mistyk, nauczyciel i terapeuta. Już we wczesnym dzieciństwie odkrył swoje zdolności postrzegania pozafizycznych wymiarów rzeczywistości, których badaniu i obserwowaniu poświęcił całe swoje życie. Studiował psychologię w Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Przez kilka lat dokształcał swój warsztat terapeutyczny u boku irlandzkiego uzdrowiciela Boba Moore’a. W 1971 roku rozpoczął samodzielną praktykę terapeutyczną, którą rozwijał w oparciu o własne obserwacje odnośnie ludzkiego systemu energetycznego oraz o wyniki badań, które prowadził na Uniwersytecie w Zurychu i w ramach działalności innych założonych przez siebie instytucji, jak Analytic Centre w Zurychu, HiHo-Collective i Centre for Human Growth. Prowadził także liczne wykłady, szkolenia i warsztaty dla przyszłych terapeutów.

Łącząc wrodzony dar jasnowidzenia z trzydziestoletnią pracą naukową wypracował unikalne podejście do psychologii, w którym uwzględnił energetyczny i duchowy potencjał człowieka, wykraczając tym samym poza ramy ciała-umysłu, na których zatrzymał się dotychczasowy paradygmat naukowy. Owocem tego powstała Terapia Czasu, która poszerza praktykę psychoterapeutyczną o wgląd w Świadomość Poza Ciałem, której motorem jest energia miłości, a nie logika.

Terapia Czasu zakłada, że kluczem do transformacji jest uważna obserwacja bieżących procesów emocjonalnych i ich manifestacji nie tylko z poziomu cielesno-umysłowego, lecz również struktury aury, systemu ciał energetycznych oraz nieśmiertelnych własności duszy.

Kładzie nacisk na realizację indywidualnego, wrodzonego potencjału człowieka, który stanowi jego bramę do szczęścia, jest jednak od niego oddzielony przez grube warstwy wyobrażeń i racjonalizacji wobec energii, które w naturalny sposób przepływają przez pole świadomości, lecz – jeśli ocenione – ulegają zniekształceniu i konsolidacji do stanu dyskomfortu psychofizycznego.

Celem Terapii Czasu jest przekształcenie wszelkiego strachu i oporu wobec życia, który przejawia się w formie rozmaitych stanów emocjonalnych, do stanu Wyciszenia i Miłości, które są domeną Obecności poza granicami ciała i umysłu.

Czas to w tym ujęciu zjawisko psychologiczne, a nie chronologiczne. Stanowi złożony układ indywidualnych reakcji i wzorców odniesienia względem emocji i myśli generowanych w wyniku tych emocji, których analizowanie nie wnosi żadnych praktycznych zmian w procesie terapeutycznym, a wręcz blokuje energię człowieka i oddala go od jego aktualnych zasobów. Czas jest projekcją strachu przed przyszłością na przeszłe sytuacje bez świadomości źródła, z którego się wywodzą, czego skutkiem jest wzmożony lęk przed odczuwaniem i wyrażaniem uczuć oraz potrzeba walki z nimi i z samym sobą.

Walka ta z kolei manifestuje się poprzez wszelkie dolegliwości fizyczne i problemy psychologiczne – są one niczym innym jak rozpaczliwą drogą ujścia dla natury naszego jestestwa, która nie może się inaczej uzewnętrznić, gdyż blokujemy ją poprzez własne zagubienie.

Terapia polega zatem na zmianie perspektywy z umartwiania i bezsilności wobec swych słabości i uwarunkowań w kierunku otwarcia na własny potencjał autoterapeutyczny – nie przez jego wymyślenie, lecz poprzez połączenie się z własnościami duchowymi, które stanowią rzeczywistą esencję bytu każdego człowieka.

Co za tym idzie, Terapeuta Czasu nikogo nie uzdrawia, tylko rozświetla drogę do poznania i zrozumienia Siebie Samego, co jest podstawą (samo)uzdrowienia.

*”Wszystkie trudności, jakich doświadcza­my w życiu, są próbą uwolnienia na­szych własności, jednak kiedy nauczy­my się z nimi kontaktować, to przenik­ną one całą strukturę naszej aury łącz­nie z mentalnymi i emocjonalnymi ciałami. Poprowadzą nas także w głąb prawdziwej natury, pozwalając na uzy­skanie stanu wolności, czyli innymi sło­wy osiągnięcie oświecenia.”

O PROWADZĄCYM
Marek Kukułka jest znanym i cenionym terapeutą z 30-letnim doświadczeniem. Udało mu się pomóc niezliczonej ilości pacjentów z rozmaitymi chorobami i dolegliwościami, ale w swojej pracy zdecydowanie wykracza poza fizyczne obszary funkcjonowania człowieka. Uważa, że warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia jest zjednoczenie się z własnym potencjałem duchowym, którego realizacja pozwala uruchomić wielopoziomowe mechanizmy (samo)uzdrowienia. Szuka przy tym wspólnej esencji różnych tradycji i perspektyw terapeutycznych – ich transcendencji do wspólnego poziomu Świadomości poza Ciałem.

Urodził się 31 grudnia 1951 roku w Raciborzu. Od wczesnych lat dzieciństwa wykazywał wyraźne zdolności bioenergoterapeutyczne oraz wielką chęć pomocy innym. Potrafił np. z łatwością likwidować ból i tamować krwotoki u swoich bliskich. Niestety w ówczesnej Polsce tego rodzaju możliwości były przedmiotem szykan i niedowierzania, w związku z czym postanowił przestać się tym oficjalnie zajmować. Po maturze pracował przez rok jako asystent na salach operacyjnych w Klinice Chirurgicznej przy Akademii Medycznej w Segedynie, gdzie ostatecznie porzucił także pomysł bycia klasycznym lekarzem – stało się dla niego jasne, że klasyczna medycyna zachodnia w praktyce nie traktuje wyzdrowienia pacjenta jako priorytetu. Tym niemniej funkcjonowanie człowieka i warunki jego ogólnego dobrobytu pozostały w centrum jego zainteresowań.

Przez wiele lat intensywnie zgłębiał zaawansowane praktyki buddyjskie i pozostawał w kontakcie z wieloma mistrzami i nauczycielami duchowymi. Prowadził także na sobie rozmaite eksperymenty z zakresu medytacji, świadomości i samopoznania – m.in. spędził 3 tygodnie w ciemnym pomieszczeniu, nie jadł przez 2 miesiące, nie pił przez 3 tygodnie, podjął próbę przejścia na odżywianie światłem (udokumentowaną w filmie „Niejedzenie” Konrada Szołajskiego).

Kwintesencją wszystkich tych doświadczeń było jednak spotkanie z Manuelem Schochem – genialnym szwajcarskim jasnowidzem, który prowadził rozległe, specjalistyczne badania nad ludzką świadomością i systemem energetycznym na Uniwersytecie w Zurychu. To właśnie Manuel uświadomił Markowi znaczenie nawiązania kontaktu ze swoimi własnościami i przyczynił się do tego, że w 1991 roku Marek postanowił oficjalnie zostać terapeutą. W ciągu 20 lat uczestnictwa w warsztatach Manuela przyswoił rozmaite techniki rozwijania systemu energetycznego i uzdrawiania w aurze. W latach 2001-2003 wziął udział jako terapeuta w dużym 3-letnim programie EUHEAL, sponsorowanym przez rząd Unii Europejskiej, w którym udowodniono skuteczność uzdrawiania duchowego na dystans.

W wyniku wieloletnich badań i obserwacji Schocha z czasem uformował się awangardowy paradygmat terapeutyczny – tzw. Terapia Czasu, której Marek jest obecnie jednym z nielicznych przedstawicieli. Terapia Czasu nie tylko dostarcza technicznych dowodów na to, w jaki sposób faktycznie funkcjonujemy na poziomie emocjonalnym czy mentalnym, lecz także stanowi esencję wszelkiego szamanizmu – tworząc tym samym ważny kontekst kolejnego etapu pracy terapeutycznej Marka.

Od 2008 roku wachlarz jego narzędzi poszerzył się o kolejne bezcenne źródło, jakim jest kontakt z duchowymi przekazami Indian Ameryki Północnej i Południowej. Wziął udział w licznych ceremoniach i inicjacjach – w tym w Poszukiwaniu Wizji oraz pięciu Tańcach Słońca. Jest w tym zakresie przedstawicielem Camino Rojo – tzw. Czerwonej Drogi, drogi serca i miłości, która jest współczesną formą ceremonialną na miarę dzisiejszych czasów – wspólnym mianownikiem rdzennych tradycji i gwałtownego przyspieszenia w rozwoju ogólno-ludzkiego poziomu świadomości.

Korzystając ze skarbów zachodniej i amazońskiej farmakopei oraz swoich wrodzonych zdolności, Marek nieustannie podróżuje po całej Europie i nie tylko, gdzie pracuje z ludźmi zarówno w ramach terapii indywidualnych jak i spotkań grupowych i warsztatów terapeutyczno-medytacyjnych. Regularnie bywa w Polsce, w Grecji i na Węgrzech.

Zaangażuj sie
#INTENCJA NA TEN MIESIĄC #One Energy TV #NEWSLETTER #NIE PRZEGAP #POPULARNE