X

Trauma w twoim życiu

W trakcie życia niemal 80% ludzi ma szansę doświadczyć wydarzenia traumatycznego. Jest to wpisane w nasz los. Jednak nie każde takie zdarzenie wiąże się z doświadczeniem traumatycznym, które dotkliwie wpływa na nasze życie.

Czy zatem Ty doświadczyłeś traumy czy może nadużywasz tego słowa lub jeszcze nie jesteś świadom tego, że wydarzenie z przeszłości wpływa na to jak wygląda Twoje życie teraz?

Trauma – czy dobrze rozumiem to słowo?

Trauma, czyli uraz w sensie psychologicznym, obejmuje „stan psychiczny wywołany działaniem zagrażających zdrowiu i życiu czynników zewnętrznych, prowadzący do głębokich zmian w funkcjonowaniu człowieka”.

Takimi wydarzeniami traumatycznymi mogą być niespodziewane i krótkotrwałe sytuacje, takie jak: nagła śmierć bliskiej osoby, poronienie, wypadek komunikacyjny, napad, gwałt czy klęska żywiołowa (huragan, lawina czy powódź). Zaledwie kilka minut może wywołać poważne konsekwencje w naszej psychice.

Traumę wywołać mogą także długotrwałe i powtarzające się okoliczności, np. związane z wojną (niewola, wypędzenie, tortury), porwaniem i byciem zakładnikiem, przemocą w rodzinie, nadużyciami seksualnymi, mobbingiem, czy nałogami.

Każdy jest inny 

Nie każdy z nas zareaguje na wspomniane wydarzenia w ten sam sposób, nie zawsze odcisną one piętno na psychice. Następstwa mogą być różne, bo uzależnione jest to od zasobów konkretnej osoby, jej osobistych umiejętności i predyspozycji. Istotne są uwarunkowania biologiczne, aktualny stan danej osoby, czy wsparcie społeczne – czy jesteśmy z problemem sami czy możemy liczyć na pomoc bliskich, a może nawet specjalisty.

Co więcej każdy z nas wyposażony jest w mechanizmy obronne, które pozwalają nam przetrwać wydarzenie traumatyczne bez większych następstw. Większość reakcji jakie nastąpią po sytuacji urazowej służy naturalnemu powrotowi do równowagi psychicznej.

Objawy 

Choć stworzono klasyfikację objawów u osób dotkniętych traumą, każdy przypadek jest inny i powinien być rozważany indywidualnie. Część osób poradzi sobie z tą sytuacją samodzielnie, inni będą potrzebować wsparcia, a jeszcze inni nie będą nawet świadomi, że wydarzenie z przeszłości jest przyczyną pewnych zachować i nawyków.

Objawy można podzielić na kilka kategorii. Są to objawy poznawcze, takie jak trudności z koncentracją uwagi i łatwe jej rozpraszanie, obsesyjne myślenie o traumatycznym przeżyciu, a także tzw. ,,flashbacki” – niekontrolowane często wspomnienia i wizje szokującego zdarzenia. Możemy też doświadczać „dziur w pamięci” w kontekście tego wydarzenia. Z kolei do objawów somatycznych zaliczymy: zaburzony rytm snu (bezsenność lub nadmierna senność), wyczerpanie, chroniczne zmęczenie albo wręcz przeciwnie nadmiar energii (nadpobudliwość), kołatanie serca, szybki lub nieregularny rytm serca, chroniczny ból, zmiany ciepłoty ciała – chłód lub nawracające fale gorąca, odrętwienie, znieczulenie uczuć i zmysłów, chroniczny ból, nadwrażliwość na dźwięki lub światło.

Poczucie bezradności, bezsilności, przytłoczenia, braku kontroli i bycia sparaliżowanym, skrajne zmiany nastroju, jak wybuchy gniewu lub wściekłości, ataki paniki i niepokoju, przesadna ostrożność, poczucie odcięcia, zagubienia, nieobecności, nadmierne zamartwianie się, lęk przed samotnością, ale też przed byciem obserwowanym lub śledzonym, roztrzęsienie, drażliwość, trudności w podejmowaniu decyzji, poczucie winy, żalu, wstydu, myśli samobójcze to objawy emocjonalne.

Wydarzenie traumatyczne może wywoływać także objawy behawioralne, takie jak skłonność do wypadków, trudności w orientacji czasowej i przestrzennej, częste gubienie rzeczy osobistych, kompulsywne i wielokrotne sprawdzanie wszystkiego, brak apetytu lub nerwowe objadanie się, brak kreatywności i trudność w rozpoczynaniu projektów lub w doprowadzaniu ich do końca, rzucanie przedmiotami, krzyczenie, zwiększony pośpiech.

Trauma może wpływać także na nasze relacje z innymi osobami, czyli wywołać objawy społeczne. Mowa tu o izolacji, braku zaufania, alienacji, trudnościach w nawiązywaniu relacji i też lęku przed przebywaniem z innymi oraz strach przed bliskością. To także przekonanie, że „nikt mnie nie rozumie”.

Wpływ tego co nieświadome – trauma prenatalna

Wydarzenie traumatyczne, które może wpływać na nasz stan, niekoniecznie jest tym które pamiętamy i którego jesteśmy świadomi. Mogło pojawić się kiedy byliśmy małymi, kilkuletnimi dziećmi, a nawet jeszcze przed naszym narodzeniem. Mowa wtedy o traumie prenatalnej, kiedy rodzice, ich zachowania i emocje, wpływają na nas i mogą mieć konsekwencje dla naszego dorosłego życia.

 

Więcej o traumie prenatalnej już wkrótce. 

Zapraszamy też do wysłuchania wywiadu z terapeutą Maciejem Żbikiem na naszym kanale na YouTube

#KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

sześć − 5 =

Zaangażuj sie
#INTENCJA NA TEN MIESIĄC #One Energy TV #NEWSLETTER #NIE PRZEGAP #POPULARNE