X

ZMIEŃ BIZNES W DUCHU HOLOKRACJI

Dziś, kiedy tak zwana „rewolucja współpracy” na nowo kształtuje rynek i modele biznesowe, firmy innowacyjne, które nie boją się̨ rewolucyjnych rozwiązań, zaczynają na nowo definiować swoje struktury i procesy, rezygnując z typowej hierarchii na rzecz zdecentralizowanych modeli zarządzania.

Jednym z dostępnych i bodaj najbardziej kompleksowym rozwiązaniem jest holokracja (Holacracy) – zastosowana, między innymi, przez firmy Zappos i Medium. Zapewnia ona sprawdzony model uelastycznienia firmy i otwarcia jej na zmiany. Coraz wyraźniej widać, że struktury współczesnych firm zupełnie nie przystają do rzeczywistości chaotycznego, szybko zmieniającego się świata. Korporacje cały czas utrzymują hierarchiczny system ery industrialnej, który zakłada osiągniecie stabilności i sukcesu poprzez scentralizowaną kontrolę i planowanie wybiegające daleko w przyszłość.

W świecie postindustrialnym firmy stają w obliczu nowych wyzwań: większa złożoność, przejrzystość, głębsze relacje, krótsze horyzonty planowania, brak stabilności ekonomicznej i środowiskowej, większa presja etyczna itp. Piramidalna, przewidywalna i łatwo kontrolowalna struktura często zawodzi i nie daje prostych i efektywnych odpowiedzi na wyzwania szybko zmieniającego się świata. Rzadko też wyzwala w pracownikach pasję i kreatywność, tak jak potrafią zrobić to firmy działające według modelu peer-to-peer: potrafią rozpalić rynek.

Inspirowana programowaniem zwinnym (agile software development) oraz lean manufacturing, holokracja umożliwia reagowanie na bieżąco na wszelkiego typu napięcia, tarcia czy rodzące się szanse, na wszystkich poziomach organizacji. Rezultatem jest nieprzerwanie ewoluująca organizacja, przystosowująca swoje struktury i procesy do realiów przez stosowanie zarządzania peer-to-peer („jak równy z równym”).

W HOLOKRACJI TRADYCYJNE ZARZADZANIE ODGÓRNE ZASTĄPIONE ZOSTAŁO KOMPLEKSOWYM PROCESEM, KTÓRY ZAKŁADA, ŻE WSZYSCY SĄ RÓWNI I ZAANGAŻOWANI W PROWADZENIE CODZIENNYCH DZIAŁAŃ BIZNESOWYCH

Holokracja zmienia to, co fundamentalne, gdyż zawiera takie elementy jak:

  1. Konstytucję, która stanowi o „zasadach gry” i formalnie dystrybuuje władzę.
  2. Nową metodę budowania struktury organizacyjnej oraz definicję ról i zakresu odpowiedzialności.
  3. Unikalny model procesu podejmowania decyzji, aktualizacji ról i obszarów odpowiedzialności.
  4. Schematy, według których powinny odbywać się spotkania, tak aby zespoły były zgrane i razem wykonywały zadania.

Holokracja zastępuje tradycyjną piramidalną hierarchię zarządzania strukturą opartą na idei holarchii. Holarchia obrazuje naturalny porządek rozwoju, gdzie każdy krąg (holon) jest zarówno całością i wartością samą w sobie, jak i elementem większej całości – systemu. Mniejszy holon (krąg) znajduje się wewnątrz większego, a nie pod nim jak w hierarchii.

Każdy krąg (np. zespół) składa się z kilku ról, zgrupowanych wokół konkretnej funkcji – może to być zespół projektowy, departament, funkcja wspierająca, linia biznesowa. Niektóre kręgi zawierają kręgi podrzędne, a one wszystkie są częścią większego super-kręgu, zazwyczaj nazywanego Głównym Kręgiem Organizacji.

Podobnie jak holony, każdy krąg jest autonomiczny, ale jest też częścią większego kręgu nadrzędnego (super circle). W związku z tym, każdy krąg ma prawo do zarządzania sam sobą̨, ale musi też współgrać i współpracować z innymi kręgami w systemie. To pozwala firmom stosującym holokrację zachować sprawne działanie i uniknąć patologii braku przywództwa czy autokratycznego mikro-zarządzania.

Największą zmianą strukturalną w holokracji jest to, że celem holokracji jest organizowanie firmy wokół pracy do wykonania, a nie wokół ludzi, którzy ją wykonują. Zamiast tworzenia zależności międzyludzkich opartych na władzy i sile, holokracja buduje system skupiony na wykonywaniu konkretnych funkcji i zadań́.

Holokracja pomaga stworzyć organizacje, które są dynamiczne, zwinnie poruszają się w zmieniającej się rzeczywistości, osiągają sukces poprzez konsekwentne dążenie do celu, są wolne od tyranii planowania i działania ‘z góry na dół’, jak też od przymusu osiągania konsensusu.

Holokracja to nie sztuczka magiczna – wymaga ciężkiej pracy i treningu w dotarciu do tak zupełnie odmiennego sposobu organizowania pracy.

 

#KOMENTARZE

Jedna odpowiedź do “ZMIEŃ BIZNES W DUCHU HOLOKRACJI”

  1. Olga pisze:

    A jednak formuła korporacji się wyczerpuje. Będzie rewolucja…? „Totalitaryzm jest wrogiem ludzkości. A XX wiek stworzył trzy formy totalitaryzmu: faszyzm, bolszewizm i korporacje. Jedna z nich wciąż istnieje.”
    Czy to jest konieczne?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

cztery × 2 =

Zaangażuj sie
#INTENCJA NA TEN MIESIĄC #One Energy TV #NEWSLETTER #NIE PRZEGAP #POPULARNE